• Wymiana walut

Forex – co to jest i o czym trzeba wiedzieć przed pierwszą inwestycją?

Forex to największy międzynarodowy rynek na świecie, na którym suma transakcji przekracza dziennie kilka bilionów dolarów. Choć powstał on w celu ułatwienia prowadzenia inwestycji między dużymi instytucjami, to obecnie może skorzystać z niego każdy. Czym dokładnie jest Forex i jaka jest jego historia? Oto najważniejsze informacje na temat najbardziej płynnego rynku świata.

Forex – definicja

FX Market lub Foreign Exchange Market – bo można spotkać się również z takimi określeniami tego rynku – to miejsce, na którym przeprowadzana jest wymiana walut. Głównym celem inwestycji na Forex jest jednak pomnażanie kapitału, bowiem zdecydowana większość transakcji na tym rynku ma charakter spekulacji. Oznacza to, że gra na Forex może wiązać się z ryzykiem.

Co ciekawe, rynek ten nie jest scentralizowany, co oznacza, że nie ma jednej konkretnej siedziby, jak np. giełda. Wymiana odbywa się za pomocą sieci, a transakcji można dokonywać przez 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku. Każdy dzień handlu dzieli się na trzy sesje, związane z trzema centrami finansowymi świata: Tokio (sesja azjatycka), Londynem (sesja europejska) i Nowym Jorkiem (sesja amerykańska).

Jak powstał Forex?

Przed drugą wojną światową to złoto było traktowane jako środek płatniczy umożliwiający dokonywanie transakcji międzynarodowych. Poszczególne kraje wymieniały swoją walutę na kruszec, utrzymując płynność handlu. W 1944 roku, podczas konferencji w Bretton Woods, aby usystematyzować wymianę międzynarodową po wojnach światowych, wprowadzono kilka podwalin współczesnego rynku Forex. Jednym z zapisów było ustalenie dolara jako waluty centralnej. Od tamtej pory tylko amerykańska waluta mogła być wymieniana na złoto.

W 1971 roku, po mocnym przewartościowaniu dolara i utraty zaufania inwestorów do tej waluty, zniesiono ustalenia z Bretton Woods. Od tamtej pory nie obowiązywała już wymienialność dolara na złoto, a na kursy walut wpływa popyt i podaż. Datę tę można więc uznać za narodziny rynku Forex, który daje możliwość swobodnej wymiany walut.

W miarę rozwoju technologicznego, z rynku Forex mogą korzystać również osoby fizyczne, posiadające dostęp do odpowiednich platform. Na coraz szerszą skalę działają także brokerzy Forex, specjalizujący się w tego typu transakcjach.