• Inwestowanie

Najważniejsze pojęcia na rynku Forex – słowniczek inwestora

Forex to rynek bardzo złożony i aby móc z sukcesem na nim inwestować, trzeba mieć naprawdę dużą wiedzę oraz znać pojęcia i terminy stosowane w transakcjach. Oto kilka najważniejszych określeń, z jakimi możesz się spotkać na tym rynku:

  • long (pozycja długa) – oznacza, że kupujemy dany instrument (w tym przypadku – parę walutową) w oczekiwaniu, że ta będzie rosnąć, bowiem wtedy będziemy na nim zarabiać. Np. zajęcie długiej pozycji na parze GBP/USD oznacza, że w przypadku wzrostu ceny funta brytyjskiego względem dolara będziemy zyskiwać, w przypadku odwrotnym – tracić.
  • short (pozycja krótka) – stanowi odwrotność pozycji długiej. Zajmując krótką pozycję na parze GBP/USD to więc oczekiwanie, że funt będzie tracił na wartości.
  • spread – użytkownicy kantorów mogą kojarzyć ten termin z różnicą między ceną sprzedaży a ceną kupna danej waluty. W przypadku Forex działa to analogicznie, jednak warto podkreślić, że na tym rynku spread jest bardzo płynny i zmienny oraz zależy od czasu, w którym dokonujemy inwestycji. Aby lepiej zrozumieć pojęcie spread na rynku Forex, musimy wyjaśnić dwa inne terminy – cenę ask oraz cenę bid.
  • ask – tak określamy cenę, po której można kupić daną parę walutową.
  • bid jest z kolei ceną, po której mamy możliwość sprzedaży określonej pary. Spread będzie więc stanowił różnicę między ceną ask, a ceną bid.
  • pip (lub pips) – to jednostka wynosząca 0,0001 danej pary walutowej. Taka wartość wynika z faktu, że większość par kwotowana jest właśnie do czwartego miejsca po przecinku. Mniejszą jednostką jest punkt – pip składa się z 10 punktów.
  • lot – tak określimy wielkość transakcji na Forex. Standardowo składa się z 100000 jednostek waluty bazowej w danej parze walutowej.
  • analiza techniczna – to jedna z metod analizy par walutowych. Składa się z trzech najważniejszych założeń: rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom i historia się powtarza. Istotnymi czynnikami przy analizie technicznej są wykresy cenowe.
  • analiza fundamentalna – oferuje szersze spojrzenie na daną parę walutową, biorąc pod uwagę nie tylko cenę, lecz także wszelkiego rodzaju czynniki makroekonomiczne.